Metode

MINDRE MAVEFORNEMMELSE

Vores klynger af netværk mappes jævnligt og deres sammenspil imellem tages i betragtning, når vi designer og planlægger influencer-kampagner.

EN KOMPLET KLYNGE

Visualiseringen af en komplet klynge illustrer samspillet mellem vores influencers og deres følgere. Analysen giver et indblik i rækkevidden samt et indblik i hvem, der eksponeres for vores kampagner. Hver influencer er repræsenteret med hver deres farve, mens hver grå prik repræsenterer en følger. Linjerne illustrerer forbindelserne mellem følger og influencers. Nogle følger kun én influencer i vores netværk, mens andre følger flere.

DET INTEGREREDE NETVÆRK

Det integrerede netværk er en visualisering af de profiler, der følger mere end én af vores influencers. Disse følgere bliver potentielt eksponeret for budskabet i en kampagne gennem flere influencers og anses for at være en del af kernesegmentet. Analyser og mapping af vores netværk udarbejdes i samarbejde med Sociotech.

+
=

engagementprocent

ENGAGEMENTPROCENT

Når vi rekrutterer influencers til vores netværk, er vores primære fokus at indentificere de influencers, der har en høj engagementprocent (likes + kommentarer / followers = engagementprocent). Disse influenceres har oftest et mere integreret netværk af dedikerede følgere sammenlignet med influencer, der har et reach på fx +100k følgere. Dermed er vores influencers troværdige ambassadører, der med autentisk og unikt indhold formår at engagere og inspirere deres følgere. Vi fokuserer således på kvalitet frem for kvantitet!

VÆRDISKABENDEMATCH

Vi identificerer det perfekte match mellem dit brands image og vores influencers image. Samtidig matcher vi dit brand med influencers, som din målgruppe kan identificere sig med. Ved at inddrage vores influencers i den kreative proces, forstår de, at skabe troværdigt og unikt indhold til din kampagne, mens de fortæller dit brands historie med deres egen stemme. Således engagerer vi din målgruppe i dialog om dit produkt og skaber bedre resultater for kampagnen. Dette kalder vi et værdiskabende match!