OUR BLOG

22 Mar 2017
thumbnail

MICRO-INFLUENCERS ER INDSATSEN VÆRD

MICRO-INFLUENCERS ER INDSATSEN VÆRD

2017-03-22 11:00
micro influencers

Det er svært at komme uden om, at en influencer marketing-strategi kan skabe værdi for virksomheder, der ønsker at ramme den yngre målgruppe. At integrere micro-influencers i denne strategi kan vise sig at være værdifuldt på flere parametre. Men hvad er det, der er så unikt og værdifuldt ved micro-influencers, som i sidste ende har potentialet til at skabe bedre ROI end et samarbejde med mega-influencers kan? Indtil nu har det primære fokus været på kvantitet i form af reach. Strategisk kan det dog betale sig at fokusere på kvalitative aspekter af social influence – som eksempelvis niveauet af engagement.

 

Micro-influencers, hvem er de?

Micro-influencers defineres ofte som personer, der har mellem 1.000 – 100.000 følgere på de sociale medier. Det er en bred definition, der kan argumenteres for, at personer med 50.000 – 100.000 følgere skal betragtes som mellem- eller macro-influencers. Som navnet antyder, er styrken ved micro-influencers ikke, at de har et stort reach. Nej, det unikke ved disse influencers er deres helt særlige evne til at engagere deres følgere på en så nærværende måde, at de har signifikant indflydelse på deres købsbeslutning. Årsagen kan kædes sammen med, at følgerne ser op til og kan identificere sig med den pågældende influencer og betragter vedkommende som ekspert inden for en specifik niche – deres eget liv og deres egen stil.

 

Dette er med til at booste engangement hos mindre influencers, eftersom de er mere opnåelige og relaterbare for deres følgere. De prioriterer at besvare de spørgsmål og henvendelser, de får på deres posts og videoer og de interagerer generelt med deres følgere. Micro-influencers kommunikerer i øjenhøjde med målgruppen, da de selv er en del af den og har derfor stor indflydelse på følgerenes købsbeslutning. I kontrast er mega-influencers ofte kendis-bloggere eller andre social celebrities, som følgerne kender fra forskellige kontekster som eksempelvis TV-programmer. Det betyder, at deres følgere består af en heterogen og sammensat gruppe, der følger med af forskellige årsager. Derfor vil dette netværk samlet set også være mindre dedikeret til at interagere med posts og engagementprocenten vil falde i takt med, at antallet af følgere stiger.

 


Mapping af micro-influencers samt en illustration af et integreret netværk. Læs mere her

 

“The force is strong”

Styrken hos micro-influencers er den social influence, de har på en dedikeret følgerskare. Fra et virksomhedsperspektiv giver micro-influencers adgang til et niche segment bestående af en homogen gruppe, hvor fællesnævneren er en oprigtig interesse for det content, de bliver eksponeret for. Potentielt giver denne strategi også adgang til et integreret netværk af dedikerede følgere. Det vil være følgere, der følger mere en én micro-influencer i en kampagne eller et samarbejde og derfor eksponeres for budskabet flere gange.

 

I en kommerciel kontekst skal man ikke lade sig skræmme af termen ”micro”. Trods det faktum at disse influencers har under 100.000 følgere (hver), kan man opnå et meget værdifuldt mix, når man kombinerer forskellige micro-influencers indsats på de sociale medier. Ved at betragte hver enkelte influencer som ekspert for sin niche og tilhørende segment, kan virksomheder få sit budskab kommunikeret med autentisitet og troværdighed til flere mindre segmenter, for hvem det har en reel interesse. Dermed er det muligt at opnå et langt højere niveau af relevans, end ved at samarbejde med én mega-influencer.

 

Mega-influencers vs. Micro-influencer: et reach på 200.000

Det lyder måske forunderligt, at såkaldte micro-influencers kan være mere værdifulde for virksomheder i en kommerciel kontekst end influencers med +100.000 følgere. Er målet eksempelvis hurtig eksponering til 200.000 følgere for at booste et salg her og nu, kan én mega-influencer med 200.000 følgere være løsningen. Er målet derimod af mere langsigtet karakter, er der rigtigt meget værdi at hente ved at samarbejde med flere micro-influencers. Selvom der kan være meget status i at få sit produkt eller brand associeret med en social celebrity, tilfører micro-influencers mere troværdighed.

 

Med udgangspunkt i et reach på 200.000 som overordnet mål, er der markant forskel på både input og output. Vælger man eksempelvis at samarbejde med 20 influencers med gennemsnitlig 10.000 følgere hver, kræver det en større arbejdsindsats i forhold til koordinering og rekruttering, end hvis man vælger én influencer med 200.000 følgere. Dog er udgiften til én mega-influencer ofte meget større end den samlede udgift til 20 micro-influencers. Det skyldes, at mega-influencers har gjort kommercielle samarbejdsaftaler til en levevej, mens mindre influencers er mere selektive i forhold til, hvilke brands og produkter, de vil associeres med for at værne om deres eget brand. Samtidig er det værd at tage med i overvejelserne, at et samarbejde med 20 micro-influencers giver mulighed for at strække eksponeringen over længere tid, så budskabet ikke drukner med de næste kommercielle posts hos en mega-influencer.

 


Unikt content produceret af forskellige micro-influencers til en kampagne for Pixum.

 

Et samarbejde med micro-influencers er både en billigere og mere langsigtet løsning. Derudover kan virksomheder også opnå 20 gange så meget unikt content, der kan bruges på egene kanaler. For at opsummere kan det kræve mere tid og koordinering at samarbejde med 20 micro-influencers. Dog er de værdifulde fordele og ROI ved denne arbejdsindsats svær at komme udenom:

 

  • Større mængde unikt og autentisk content
  • Kontinuerlig eksponering
  • Værdiskabelse gennem storytelling med målgruppen som formidler
  • Mulighed for at ramme flere homogene klynger af dedikerede følgere
  • Højere engagementprocent og højere konverteringsgrad

 

Skrevet af Carina Sandholm, Talent and Campaign Manager 

Del artiklen på Share on FacebookShare on LinkedIn

bayram